Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00140   S-— Insulinlignende vækstfaktor I (iSYS) NPU19829 
Beskrivelse:IGF-I er et proinsulin-lignende hormon, der formidler væksthormons (GH) vækstfremmende virkninger. Tidligere er det benævnt somatomedin C, men betegnelsen somatomedin er nu en gruppebetegnelse for IGF-I og IGF-II. Det IGF-I, som cirkulerer i blodet, er dannet i leveren, men lokal dannelse af IGF-I i andre væv forekommer i stor udstrækning. Det lokalt dannede IGF-I virker formentligt primært auto og/eller parakrint på det omkringliggende væv (f.eks. epifysebrusk, gonader m.m.). Det cirkulerende IGF-I afspejler GH-sekretionen fra hypofysen. Serumkoncentrationen af IGF-I er relativt stabil i løbet af døgnet, men påvirkes af ernæringsstatus. Således falder serum IGF-I efter få dages faste.
Anvendelsen af IGF-I som diagnostisk parameter ved udredning af vækstforstyrrelser er efterhånden velundersøgt og udbredt.
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Analyseringshyppighed:2 gange ugentligt
Referenceinterval:Normalmaterialet indbefatter 3562 raske personer i alderen 0 - 60 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]