Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00063   Androgengruppe (5064GR, pæd) (Frit Androgen Index) EPC00063 
Beskrivelse:Frit androgen index er baseret på målte serumkoncentrationer af testosteron og sexualbindende globulin.
Bestemmelse af frit androgen index er en del af listeanalysen androgengruppe (5064GR, pæd), der anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. således kan analysen hos børn være indiceret ved udredning af pubertas præcox og varianter heraf (præmatur adrenarke), enzymdefekter i binyrerne, androgenproducerende tumor i binyrer eller ovarier, hyperandrogenisme hos piger og hypogonadisme hos drenge.
 Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger
Web-side:http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Rigshospitalet,
Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]