Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
NPU21563   S-— Væksthormon (iSYS) NPU21563 
Synonymer:Somatotropin, GH
Beskrivelse:Måling af serum-væksthormon (GH) benyttes som led i diagnosticering af GH-mangel samt ved akromegali. GH secerneres fra hypofysen i pulse døgnet rundt. Grundet den pulsatile sekretion er der normalt store intra-individuelle variationer af GH koncentrationen i blodet. Af samme grund er en enkelt måling af GH koncentrationen i blodet ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion. GH-sekretionen analyseres derfor som regel ved provokative farmakologiske tests, hvor GH-frigivelsen bliver stimuleret. Alternativt kan en profil af den spontane GH-sekretion bestemmes ved hyppig prøveudtagelse (typisk hver ½ time) gennem en fastlagt tidsperiode (f.eks. i løbet af en nat eller et døgn). For yderligere information om GH-stimulationstest og GH-profiler henvises til nedenstående referencer.
Undtagelsesvis kan en enkelt måling af GH koncentrationen i blodet være informativ. F.eks. vil en enkelt måling med høj GH koncentration i blodet understøtte de kliniske iagttagelser ved mistanke om akromegali.

Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Analyseringshyppighed:2-3 gange ugentligt
Referenceinterval:Ikke mulig. Grundet den pulsatile sekretion af GH kan der ses store intra-individuelle udsving i GH-koncentrationen i løbet af et døgn. Af samme grund er en enkelt måling ofte ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion. GH-sekretionen analyseres derfor oftest ved provokationsstest eller ved en profil med hyppig måling af den spontane GH-sekretion. Ved en stimulationstest er grænseværdien for væksthormonmangel lig 6 ng/mL.
Ringegrænser:Ikke relevant
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]