Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
   Testisbiopsi— Histologisk undersøgelse af testisbiopsi  
Beskrivelse:Formålet med de histologiske undersøgelser af testisbiopsier fra patienter er enten at afklare om der findes carcinoma-in-situ celler (forstadier til germinal celle tumorer), andre histologiske tegn på testikulær dysgenese eller beskrive spermatogenesen og Leydigcellerne. I beskrivelsen af testisbiopsierne vil alle aspekter blive registreret.
Prøvetagningsrør:Plast-prøvesæt indeholdende GR-fiksativ. Disse sæt kan fremsendes efter telefonisk kontakt til Histo-Spermalaboratoriet (tlf. 35 45 50 68).
 Testisbiopsier, hvor der ønskes en histologisk vurdering, sendes til Histo-Spermalaboratoriet med oplysninger om patientens navn, cpr-nr., henvisningsårsag, sideangivelse, dato for biopsiudtagning og henvisende hospital/afdeling.

Der kan rekvireres biopsisæt med GR-fiksativ og henvisningsseddel fra Histo-Spermalaboratoriet på tlf: 35455068.
Præanalytisk (patient):-
Præanalytisk (prøve):-
Analyseringshyppighed:Ugentligt. Svartid op til 3 uger.
Referenceinterval:-
Ringegrænser:-
Rigshospitalet,
Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad] [Vis Håndtering og forsendelse]