Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
   Sperma— Cryopreservering  
Beskrivelse:Sæddeponering anbefales til mænd, der skal have en behandling, som medfører risiko for udvikling af sterilitet (f.eks. kemoterapi for maligne lidelser som Hodgkin lymfom eller testiscancer) og som ikke kan udelukke et ønske om fremtidig fertilitet. Patienter med testiscancer har i forvejen ofte dårlig sædkvalitet, og eventuel efterfølgende kemoterapi og strålebehandling giver henholdsvis temporær eller permanent sterilitet. I tilfælde af temporær sterilitet kan det tage op til 5-10 år før spermatogenesen reetableres efter afsluttet kemoterapi. Hovedformålet med Rigshospitalets sædbank ved Afdeling for Vækst og Reproduktion (afd. GR) er dels at foretage nedfrysning og opbevaring af sædportioner fra mænd, der skal i en behandling, som kan medføre sterilitet, samt dels at varetage efterfølgende distribution af sædportionerne, når disse skal anvendes.
Der skal være bevægelige spematozoer i et ejakulat for at det bliver nedfrosset og opbevaret.
Prøvetagningsrør:Plast-prøvebægre (CE-mærkede)
 Deponering forudsætter forudgående telefonisk kontakt til Sædbanken (tlf. 35 45 50 65) med oplysninger om patientens navn, cpr-nr., diagnose, rekvirerende afdeling.
Analyseringshyppighed:Dagligt. Oftest foretages mere end en deponering. Epikrise med sammenfatning af resultat sendes herefter.
Rigshospitalet,
Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad] [Vis Håndtering og forsendelse]