Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
   Sperma— Spermaanalyse NPU18196 
Beskrivelse:Hovedformålet med at bestemme en mands sædkvalitet er at vurdere han fertilitetschance og/eller beskrive årsager til nedsat fertilitet. Andre formål kan være at afklare om der forekommer spermatozoer i prøvemateriale.
Sædcelledannelsen (spermatogenese) foregår i testiklernes tubuli seminiferi. Basalt i tubuli findes spermatogonier, som via en kompliceret delings-og opmodninsproces omdannes til spermatider (næsten færdige sædceller). Denne proces tager ca. 74 dage. Nogle spermatogonier deler sig til nye spermatogonier for at opretholde en stampopulation til videre opmodning. I tubuli seminiferi findes også Sertoli-celler, hvis funktion er at støtte/styre spermatogenesen.
Spermatogonier deler sig først til primære spermatocytter og siden til sekundære. Her foregår en reduktionsdeling (meiose), hvorved cellerne kommer til at indeholde halvdelen af det normale antal kromosomer og enten et X- eller Y-kromomsom. Spermatiderne transporteres overvejende passivt ved pres fra tubuli seminiferi til epididymis. Den endelige opmodning til spermatozoer sker i epididymis.
Der er en vis intra-individuel variation i sædproduktionen, men meget store udsving er ikke normalt. Således vil det ikke være normalt på et tidspunkt at producere over hundrede millioner pr dag og på andre tidspunkter kun ganske få eller slet ingen.
Under ejakulationen transporteres spermatozoerne fra epididymis ud gennem urethra og tilblandes sekret fra vesicula seminalis og prostata.
Perioden siden sidste ejakulation er betydende for antal spermatozoer i ejakulatet. Når abstinenstiden bliver for kort, bliver både sædvolumen og spermatozokoncentration for lave. Derfor anbefales sædvanligvis en abstinenstid på mindst 48 timer for ikke at underestimere den sande sædkvalitet.
Prøvetagningsrør:Prøvebægre udleveret af Histo-Spermalaboratoriet
 Henvisning til sædanalyse (eller andrologisk udredning) sendes til Klinik for Vækst og Reproduktion, hvorefter den enkelte patient indkaldes til aflevering af sædprøve.

Fra privat praksis sendes henvisning til sædanalyse via WebReq.
Fra hospitalsafdelinger sendes henvisning som intern henvisning via Sundhedsplatformen.
Analyseringshyppighed:Dagligt, den samlede procedure tager 10-14 dage.
Prøvesvar sendes senest 3 uger efter prøvemodtagelse, bortset fra tilfælde, hvor der ønskes analyse af 2 sædprøver. Her sendes svar tidligst, når svar på prøve nr. 2 foreligger.
Referenceinterval:Se kommentar
Henvisning:Henvisning til sædanalyse sendes til Klinik for Vækst og Reproduktion. Privat praksis: Patienten booker selv tid. Hospital: Patienten indkaldes.
Rigshospitalet,
Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad] [Vis Håndtering og forsendelse]