Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
   Urin— Isolering af spermatozoer i urin  
Beskrivelse:Formålet er at isolere spermatozoer i urin fra patienter med retrograd ejakulation. Isolering af spermatozoer forudsætter osmolalitetsjustering af patientens urin.
Prøvetagningsrør:Prøvebægre udleveret af Histo-Spermalaboratoriet
 Rekvisition af isolering af spermatozoer fra osmolalitetsjusteret urin sker efter telefonisk kontakt til Histo-Spermalaboratoriet, Klinik for Vækst og Reproduktion, hvorefter den enkelte patient indkaldes til undersøgelse.
Analyseringshyppighed:På dagen for prøvemodtagelse. Svartid: Op til 3 uger.
Referenceinterval:200-300 mOsmol/kg
Rigshospitalet,
Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Nej
  [Vis Datablad] [Vis Håndtering og forsendelse]