Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00062   S-— Anti-Müllersk hormon (ACCESS) NPU27385 
Synonymer:AMH, Müllersk inhiberende substans (MIS)
Beskrivelse:AMH, også kaldet Müllerian inhibiting substance (MIS), er et glycoprotein, der hos drenge produceres i testiklerne af Sertolicellerne. Under den føtale kønsdifferentiering er AMH fra drengefostres testikler ansvarlig for regressionen af de Müllerske gange. I pigefostre, som ikke danner AMH, udvikles de Müllerske gange til æggeledere, livmoder og øverste del af vagina.

Drenge og mænd
Serum AMH-koncentrationen er relativt høj hos drenge gennem hele barndommen, men falder under puberteten, når Sertolicellerne differentierer til modne, voksne Sertoliceller [Aksglaede et al JCEM 2010]. Serum-AMH er blevet brugt som en markør for tilstedeværelse af testikelvæv hos drengebørn med non-palpable testikler og hos nyfødte med intersex tilstand [Hagen et al Pediatr Endocr Review 2011]. AMH er tillige høj hos patienter med hypogonadotrop hypogonadisme på grund af deres udifferentierede Sertoliceller.

Piger og kvinder
Hos piger produceres AMH efter fødslen i granulosacellerne omkring de præ-antrale og små antrale follikler i ovarierne [Jeppesen Mol Hum Repr 2013]. Serumniveauerne hos piger er dog meget lavere end hos drenge [Hagen et al JCEM 2010], og den enkelte pige fastholder sit AMH niveau gennem barndommen og puberteten [Hagen et al Hum Repr 2012]. Det er vist at hos kvinder, er AMH-koncentrationen i serum relateret til antallet af hvilende primordial follikler [Hansen et al Fertil Steril 2011], og efter menopause er serum-AMH umåleligt. Serum-AMH kan derfor bruges som en serummarkør for kvinders ovariereserve, og AMH predikterer alder for menopausen i raske kvinder [Tehrani et al JCEM 2013]. Også i piger er AMH også en markør for antallet af tilbageværende primordial follikler. Dette har klinisk anvendelighed ved vurdering af tilbageværende ovariefunktion i patienter med Turner Syndrom og i piger behandlet med gonadotoxisk medicamina [Hagen et al JCEM 2010 and Brougham et al JCEM 2012]. Analysen har den fordel overfor andre markører af ovariefunktion (som f.eks. inhibin B og FSH) at koncentrationen af serum-AMH ikke svinger synderligt med menstruationscyklus. Serum AMH er brugt som støttende markør for polycystisk ovarie syndrom (PCOS), da kvinder med PCOS har et højt serum-AMH niveau. Enighed om diagnostisk cut-off niveau foreligger dog ikke. Endelig er serum-AMH en markør for granulosacelle tumors.

For referencer se kommentarer.
Prøvetagningsrør:Helst gelglas, dog kan tørglas også anvendes.
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.

Prøver fra drenge under 13 år vil som standard blive fortyndet 1:10 inden analyse, idet de oftest giver værdier over 150 pmol/l. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, omkøres prøven ufortyndet.
Præanalytisk (patient):Ingen kendte særlige forholdsregler
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 5 dage som ikke-pipetteret serum (i gelglas) eller som i op til 6 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Analyseringshyppighed:2-3 gange ugentligt
Referenceinterval:Materialet indbefatter 1500 raske børn og unge i alderen 0 - 20 år, samt over 400 voksne i alderen 20 - 69 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant.
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]