Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00060   S-— 17á-hydroxyprogesteron EPC00060 
Beskrivelse:Anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader.
Prøvetagningsrør:3,5 ml serumglas med gel.
Minimum proevemateriale: 250 µl
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger

Ved rekvirering bedes henvisningsårsag anført mhp. på lægelig kommentar til prøvesvar.
Bemærk: rekvisitionsseddel findes på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/afdeling-for-vaekst-og-reproduktion/analyser/Sider/rekvisitioner.aspx
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som serum, ved længere tids opbevaring skal serum fryses
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Referenceinterval:Der er indkørt et normalmateriale baseret på forskellige populationer (Den københavnske mor-barn-kohorte, Den københavnske pubertetsundersøgelse, Undersøgelsen over sædkvalitet hos unge danske mænd og Glostrup Helbred 2008-undersøgelsen). Normalmaterialet indbefatter 1056 raske piger og kvinder og 1462 raske drenge og m©¡nd i alderen 0-61 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Web-side:http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Rigshospitalet,
Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]