Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
NPU09357   S-— Østradiol (ACCESS) RGH00970 
Synonymer:Estradiol
Beskrivelse:Hos mænd er koncentrationen af serum-østradiol lavere end hos kvinder og dannes hovedsageligt ved omdannelse af androgener i de perifere væv, kun en meget lille del syntetiseres i testiklerne.
Cirkulerende østradiol er hovedsageligt bundet til SHBG (sexhormon-bindende globulin) og, med lavere affinitet, til serum-albumin. Kun ca. 1-3% er ubundet og menes at være biologisk aktivt.
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
 Analysen udføres kun på prøver fra mænd. Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller i op til 8 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Referenceinterval:Referencematerialet omfatter 299 raske mænd i alderen 18-25 år.
Referenceområdet er opnået efter justering af gældende referenceområde for østradiol målt vha. LC-MS/MS efter sammenligning af 299 prøver.
Ringegrænser:Ikke relevant
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]