hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Laboratorievejledning
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
RGH00970   S-— Østradiol RGH00970 
Synonymer:Estradiol
Beskrivelse:OBS: Denne analyse kan kun rekvireres af Klinik for Vækst of Reproduktion. Analysen er kun målrettet mandlige patienter.

Hos mænd er koncentrationen af serum-østradiol lavere end hos kvinder og dannes hovedsageligt ved omdannelse af androgener i de perifere væv, kun en meget lille del syntetiseres i testiklerne.
Cirkulerende østradiol er hovedsageligt bundet til SHBG (sexhormon-bindende globulin) og, med lavere affinitet, til serum-albumin. Kun ca. 1-3% er ubundet og menes at være biologisk aktivt.
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
 Der modtages kun prøver fra Klinik for Vækst og Reproduktion
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Præanalytisk (prøve):Ikke-centrifugerede prøver: Holdbarhed i 4 timer ved stuetemperatur
Centrifugerede prøver: Holdbarhed i 8 timer ved stuetemperatur
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Referenceinterval:Referencematerialet omfatter 299 raske mænd i alderen 18-25 år.
Referenceområdet er opnået efter justering af gældende referenceområde for østradiol målt vha. LC-MS/MS efter sammenligning af 299 prøver.
Ringegrænser:Ikke relevant
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Nej
  [Vis Datablad]