Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00063   S-— Androgengruppe (5064GR, pæd) EPC00063 
Beskrivelse:Samlet analyse af 17α-hydroxyprogesteron, androstendion, dehydroepiandrosteronsulfat og testosteron.
Ved samtidig rekvisition af SHBG kan den beregnede, frie (ikke-bundne) T-koncentration og frit androgen index beregnes.
Bestemmelse af androgengruppe (5064GR, pæd) anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. Således kan analysen hos børn være indiceret ved udredning af pubertas præcox og varianter heraf (præmatur adrenarke), enzymdefekter i binyrerne, androgenproducerende tumor i binyrer eller ovarier, hyperandrogenisme hos piger og hypogonadisme hos drenge.
Prøvetagningsrør:3,5 ml serumglas med gel til samlet Androgengruppe (5064GR, pæd)-analyse.
Minimum prøvemateriale: 250 μl (androgengruppe ekskl. SHBG); 400 μl (androgengruppe inkl. SHBG)
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger

Ved rekvirering bedes henvisningsårsag anført mhp. på lægelig kommentar til prøvesvar.
Bemærk: rekvisitionsseddel findes på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/afdeling-for-vaekst-og-reproduktion/analyser/Sider/rekvisitioner.aspx
Præanalytisk (patient):Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd).
Præanalytisk (prøve):Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd).
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Referenceinterval:Der er indkørt et normalmateriale baseret på forskellige populationer (Den københavnske mor-barn-kohorte, Den københavnske pubertetsundersøgelse, Undersøgelsen over sædkvalitet hos unge danske mænd og Glostrup Helbred 2008-undersøgelsen). Normalmaterialet indbefatter 1056 raske piger og kvinder og 1462 raske drenge og mænd i alderen 0-61 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Web-side:http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Rigshospitalet,
Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]