hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00140 Serum—
Insulinlignende vækstfaktor I (µg/l)  
EPC00140
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 22-Maj-2018 - JH
Beskrivelse:IGF-I er et proinsulin-lignende hormon, der formidler væksthormons (GH) vækstfremmende virkninger. Tidligere er det benævnt somatomedin C, men betegnelsen somatomedin er nu en gruppebetegnelse for IGF-I og IGF-II. Det IGF-I, som cirkulerer i blodet, er dannet i leveren, men lokal dannelse af IGF-I i andre væv forekommer i stor udstrækning. Det lokalt dannede IGF-I virker formentligt primært auto og/eller parakrint på det omkringliggende væv (f.eks. epifysebrusk, gonader m.m.). Det cirkulerende IGF-I afspejler GH-sekretionen fra hypofysen. Serumkoncentrationen af IGF-I er relativt stabil i løbet af døgnet, men påvirkes af ernæringsstatus. Således falder serum IGF-I efter få dages faste.
Anvendelsen af IGF-I som diagnostisk parameter ved udredning af vækstforstyrrelser er efterhånden velundersøgt og udbredt.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemiluminiscens-baseret metode
Metrologisk sporbarhed:WHO International Standard for IGF-I, 02/254
Instrument:IDS-iSYS Multidiscipline Automated Analyser
Måleområde:10-1200 µg/l
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Lithium-heparin plasma, natrium-heparin plasma, kalium-EDTA plasma, fuldblod og kapillærplasma
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 0,5 ml serum, minimum 100 µl.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som serum eller fuldblod. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Normalmaterialet indbefatter 3562 raske personer i alderen 0 - 60 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:Tre gange ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:United kingdom National External Quality Assessment
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Quality Control Level 1  Quality Control Level 2 Quality Control Level 3 
Kontrolniveauer: Lav: 27,8 µg/l  Medium: 232,1 µg/l Høj: 770,3 µg/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 8 %  Medium: 7 % Høj: 5 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 20,2%  Medium: 20,2% Høj: 16,6% 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Gyldig fra:22/05/2018
Gyldig til:22/05/2020
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport IGF-I
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning ISYS