hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU19828 Serum—
Inhibin B (pg/ml)  
NPU19828
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 19-Apr-2018 - JH
Beskrivelse:Inhibin B er et glycosyleret polypeptid, som syntetiseres i gonaderne. Inhibin B består af to polypeptidkæder, en alfa- og en betakæde. Cirkulerende inhibin B hæmmer sekretionen af FSH fra hypofysen. Udover inhibins endokrine funktion, menes inhibin også at udøve en parakrin virkning.
Hos kvinder produceres inhibin B af ovariets granulosa celler, og serumkoncentrationen varierer i et cyclusrelateret mønster. Hos mænd produceres inhibin B af Sertoli cellerne. Med den specifikke inhibin B analyse ses en klar negativ korrelation mellem serum FSH og inhibin B koncentrationerne. Serum inhibin B koncentrationen afspejler gonadefunktionen, især Sertolicellefunktionen og spermatogenesen.
Hos mænd udviser inhibin B en døgnvariation med højeste niveau om morgenen, aftagende i løbet af dagen og stigende i løbet af søvnen. Hos præpubertale børn kan inhibin B måles i serum. Inden for de første 3-4 måneder efter fødslen har både drenge- og pigebørn forhøjede inhibin B værdier pga. af en midlertidig aktivering af hypofyse-gonade aksen. Herefter falder inhibin B sekretionen igen til det noget lavere præpubertale niveau.

Indikation for serum inhibin B måling

Drenge
Ved mistanke om atrofi af testiklerne eller manglende testis. F.eks. ved differentialdiagnose mellem anorki og bilateral testisretention.

Mænd
Ved azoospermi: nNormal serum Inhibin B tyder på igangværende spermatogenese og at årsagen til azoospermi kan være obstruktion (om end spermatogenic arrest ikke kan udelukkes). Dvs. normal Inhibin B giver indikation for testisbiopsi og evt. udtagelse af spermatozoa fra epididymis.
Umålelig serum Inhibin B tyder på Sertoli cell only syndrom eller atrofi. Dvs. næppe mulighed for behandling for infertilitet.
Ved oligozoospermi: serun Inhibin B <80 pg/ml tyder på beskadigelse af spermatogenesen. Høj serum Inhibin B kunne tyde på at det drejer sig om en midlertidig hæmning af sædkvaliteten eller en delvis hæmning af udførelses-gangene.

Piger
Forhøjede værdier ses ved ubehandlet pubertas præcox.

Kvinder
Serum Inhibin B niveauet er normalt højest i follikelfasen og lavt eller umåleligt i lutealfasen. Inhibin B dannes i de små follikler tidligt i follikelfasen, og serumniveauet afspejler formentlig antallet af follikler, der rekrutteres. Stærkt forhøjede værdier ses ved hormonstimulation af ovariet.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Tre-trins sandwich-ELISA
Metrologisk sporbarhed:WHO Reference Reagent, Inhibin B, Human, NIBSC code 96/784.
Instrument:ELISA-reader TECAN SUNRISE Absorbance Reader
Måleområde:3 – ca. 1000 pg/ml (eksakt øvre kalibratorværdi fremgår af lot).

Detektionsgrænse 3 pg/ml
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Heparin-lithium-plasma, EDTA-plasma, fuldblod, kapillærplasma
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl serum, minimum 250 µl.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke afpipetteret serum eller fuldblod. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 8 dage som afpipetteret serum, ved længere tids opbevaring skal
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Referencematerialet for inhibin B indbefatter således ca.1000 børn og unge i alderen 5-20 år, der er undersøgt mht. pubertetstrin, samt ca. 1300 voksne i alderen 20-80 år. Referencematerialet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:2-4 gange ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:Analysen er ikke tilknyttet et eksternt kvalitetskontrolprogram
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Human serumpool (in-house)  Human serumpool (in-house) Human serumpool (in-house) 
Kontrolniveauer: Lav: 36,3850 pg/ml  Medium: 111,400 pg/ml Høj: 616,410 pg/ml 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 11 %  Medium: 9% Høj: 8% 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 25 %  Medium: 23,4 % Høj: 21,6 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage.
Kommentar:Producent: Beckman Coulter (Inhibin B genII)

Artikler om Inhibin B:
Groome NP, Illingworth PJ, O''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Brien M, Cooke I, Ganesan TS, Baird DT, McNeilly AS: Detection of dimeric inhibin throughout the human menstrual cycle by two-site enzyme immunoassay. Clin Endocrinol 40:717, 1994

Groome NP, Illingworth PJ, O''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Brien M, Pai R, Rodger FE, Mather JP, McNeilly AS: Measurement of dimeric inhibin B throughout the human menstrual cycle. J Clin Endocrinol Metab 81:1401, 1996

Aitken D, Wallace EM, Crossley JA, Swanston IA, Van Pareren Y, Van Maarle M, Groome NP, Macri JN, Connor JM: Dimeric inhibin A as a marker for Down''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s syndrome in early pregnancy. N Engl J Med 334:1231, 1996

Anawalt BD, Bebb RA, Matsumoto AM, Groome NP, Illingworth PJ, McNeilly AS, Bremner WJ: Serum inhibin B levels reflect sertoli cell function in normal men and men with testicular dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 81:3341, 1996

Jensen TK, Andersson A-M, Hjollund NHI, Scheike T, Kolstad H, Giwercman A, Henriksen TB, Ernst E, Bonde JP, Olsen J, McNeilly A, Groome NP, Skakkebæk NE: Inhibin B as a serum marker of spermatogenesis: correlation to differences in sperm concentration and follicle-stimulating hormone levels. A study of 349 Danish men. J Clin Endocrinol Metab 82:4059, 1997

Andersson A-M, Juul A, Petersen JH, Müller J, Groome NP, Skakkebæk NE: Serum inhibin B in healthy pubertal and adolescent boys: relation to age, stage of puberty, and follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone testosterone and estradiol levels. J Clin Endocrinol Metab 82:3976, 1997

Andersson A-M, Toppari J, Haavisto A-M, Petersen JH, Simell T, Simell O, Skakkebæk NE. Longitudinal reproductive hormone profiles in infants: peak of inhibin B levels in infant boys exceeds levels in adult men. J.Clin.Endocrinol.Metab. 83:675-681, 1998

Carlsen E, Olsson C, Petersen JH, Andersson A-M, Skakkebæk NE. Diurnal rhythm in serum levels of Inhibin B in normal men: relation to testicular steroids and gonadotropins. J Clin Endocrinol Metab 84:1664-1669, 1999

Sehested A, Juul AA, Andersson AM, Petersen JH, Jensen TK, Müller J, Skakkebaek NE. Serum inhibin A and inhibin B in healthy prepubertal, pubertal, and adolescent girls and adult women: relation to age, stage of puberty, menstrual cycle, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, and estradiol levels. J Clin Endocrinol Metab. 85(4):1634-40. 2000
Gyldig fra:04/01/2017
Gyldig til:19/04/2020
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport Inhibin B_II
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Inhibin B_II