Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00141 Serum—
Insulinlignende vækstfaktor-bindende protein 3 (iSYS) (µg/l)  
NPU19830
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 26-Okt-2023 - EFHR
Beskrivelse:IGF-I (og IGF-II) er bundet til specifikke bindingsproteiner (IGFBP) i plasma. Det er anslået, at kun 1% af det totale IGF-I forekommer frit. Den biologiske virkning af IGF-I er således stærkt afhængig af forekomsten af bindingsproteiner. Der er isoleret og klonet 6 forskellige bindingsproteiner (IGFBP-1 til -6). Størstedelen af det bundne IGF-I (95%) er bundet til IGFBP-3, som er det væsentligste i vækstsammenhænge. IGFBP-3 er et glycosyleret højmolekylært proteinkompleks (150 kD), som binder IGF-I og IGF-II med samme affinitet.

IGFBP-3 dannes i leveren og reguleres af væksthormon (GH) samt af ernæringsstatus. Ligeledes menes kønshormonerne at spille en rolle for IGFBP-3 koncentrationen. Betydningen af bestemmelsen af IGFBP-3 i udredningen af vækstproblemer kan illustreres ved visse situationer, hvor væksthæmningen hos et barn ikke korrelerer til IGF-I koncentrationen. Således findes normal eller endda høje IGF-I- niveauer hos ekstremt vækstretarderede børn med kronisk nyreinsufficiens. Imidlertid findes meget høje IGFBP-3 koncentrationer hos disse børn, således at der kun er meget små mængder frit, biologisk aktivt IGF-I i plasma.
IGFBP-3 kan anvendes som markør for væksthormonmangel. Der er en aldersvariation med en pubertal stigning i serum niveauerne af IGFBP-3. Bestemmelse af IGFBP-3 er et væsentligt supplement til IGF-I bestemmelse i den primære udredning af vækstforstyrrelser, samt som kontrol af vækstmodulerende behandling.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemiluminiscens-baseret metode
Metrologisk sporbarhed:NIBSC-kode 93/560
Instrument:IDS-iSYS Multidiscipline Automated Analyser
Måleområde:80-10.000 µg/l.
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kontakt venligst laboratoriet
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 0,5 ml serum, minimum 100 µl.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Normalmaterialet indbefatter 3562 raske personer i alderen 0 - 60 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:Tre gange ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:United kingdom National External Quality Assessment
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Quality control Level 1  Quality control Level 2 Quality control Level 3 
Kontrolniveauer: Lav: 851,6 µg/l  Medium: 2820,0 µg/l Høj: 6538,15 µg/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 11 %  Medium: 14 % Høj: 14 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 23,8 %  Medium: 29,4 % Høj: 29,4 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) < 342 umol/L
Lipæmi < 33,9 mmol/L
Hæmolyse < 0,310 mmol/L
Gyldig fra:10/01/2021
Gyldig til:10/01/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ISYS IGFBP-3
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning ISYS