Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
Spermatogenesemarkører  
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 06-Dec-2021 - THJ
Beskrivelse:Kombination af Inhibin B og FSH.
Ved bestilling af både serum inhibin B og FSH måling på prøver fra mænd over 18 år afgives svar også i et bivariat referenceplot, hvor både inhibin B og FSH resultatet indgår. Det bivariate referenceplot er baseret på 303 fertile mænd (biologiske fædre) og den trukne linie svarer til 97,5 percentil.

Andersson et al. Serum inhibin B and follicle-stimulating hormone levels as tools in the evaluation of infertile men: significance of adequate reference values from proven fertile men. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Jun;89(6):2873-9
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip: Bivariat referenceplot
Metrologisk sporbarhed:
Instrument:
Måleområde:
Prøvemateriale:
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:
Minimum prøve materiale:
Referenceinterval:
Analyseringshyppighed:
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):  
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Analyse kan kun rekvireres af Afd. for Vækst og Reproduktion.
Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Henvisning:Rigshospitalet, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Hormonlaboratoriet
Gyldig fra:06/12/2021
Gyldig til:06/12/2023