hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU03436 Serum—
Væksthormon (mU/L)  
NPU03436
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 17-Jul-2014 - AMA
Synonymer:Somatotropin
Beskrivelse:Måling af serum-væksthormon (GH) benyttes som led i diagnosticering af GH-mangel samt ved akromegali. GH secerneres fra hypofysen i pulse døgnet rundt. Grundet den pulsatile sekretion er der normalt store intra-individuelle variationer af GH koncentrationen i blodet. Af samme grund er en enkelt måling af GH koncentrationen i blodet ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion. GH-sekretionen analyseres derfor som regel ved provokative farmakologiske tests, hvor GH-frigivelsen bliver stimuleret. Alternativt kan en profil af den spontane GH-sekretion bestemmes ved hyppig prøveudtagelse (typisk hver ½ time) gennem en fastlagt tidsperiode (f.eks. i løbet af en nat eller et døgn). For yderligere information om GH-stimulationstest og GH-profiler henvises til nedenstående referencer.
Undtagelsesvis kan en enkelt måling af GH koncentrationen i blodet være informativ. F.eks. vil en enkelt måling med høj GH koncentration i blodet understøtte de kliniske iagttagelser ved mistanke om akromegali.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: To-sidet fluoro-immunometrisk analyse
Metrologisk sporbarhed:WHO 1st. International Standard for somatotropin, NIBSC kode 80/505
Instrument:AutoDELFIA™ 1235 Automatic Immunoassay System (Wallac, Finland)
Måleområde:0,03-100 mU/L
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, fuldblod. Plasma indeholdende EDTA eller citrat kan ikke anendes pga. chelerende effekter på europium.
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl serum, minimum 350 µl.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 5 dage som serum eller fuldblod. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Ikke mulig. Grundet den pulsatile sekretion af GH kan der ses store intra-individuelle udsving i GH-koncentrationen i løbet af et døgn. Af samme grund er en enkelt måling ofte ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion. GH-sekretionen analyseres derfor oftest ved provokationsstest eller ved en profil med hyppig måling af den spontane GH-sekretion. Ved en stimulationstest er grænseværdien for væksthormonmangel lig 15mU/L..
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:BIO-RAD External Quality Assurances Services.
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
BIO-RAD Liquichek™ Immunoassay Plus Control, Level 1  BIO-RAD Liquichek™ Immunoassay Plus Control, Level 2 BIO-RAD Liquichek™ Immunoassay Plus Control, Level 3 
Kontrolniveauer: Lav: 11,03 mU/L  Medium: 22,4 mU/L Høj: 51,8 mU/L 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 6%  Medium: 6% Høj:6% 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 14%  Medium: 14% Høj: 14% 
Kommentar:Ranke M. B. and P. Haber. Growth hormon stimulation tests. In: Functional endocrinologic diagnostics in children and adolescents. J &J Verlag, Mannheim 1992.

Albertsson-Wikland K. and S. Rosberg. Methods of evaluating sponta-neous growth hormone secretion. In: Functional endocrinologic diag-nistics in children and adolescents. J & J Verlag, Mannheim 1992.
Gyldig fra:28/10/2012
Gyldig til:24/07/2014
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (udgåede) Valideringsrapport_GH_Delfia_001
Analysevejledninger (udgåede) Analysevejledning AutoDelfia