Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00063 Serum—
Androgengruppe (5064GR, pæd) (Testosteron) (nmol/l)  
EPC00063
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 30-Okt-2023 - SEA
Beskrivelse:Samlet analyse af 17α-hydroxyprogesteron, androstendion, dehydroepiandrosteronsulfat og testosteron.
Ved samtidig rekvisition af SHBG kan den beregnede, frie (ikke-bundne) T-koncentration og frit androgen index beregnes.
Bestemmelse af androgengruppe (5064GR, pæd) anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. Således kan analysen hos børn være indiceret ved udredning af pubertas præcox og varianter heraf (præmatur adrenarke), enzymdefekter i binyrerne, androgenproducerende tumor i binyrer eller ovarier, hyperandrogenisme hos piger og hypogonadisme hos drenge.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Isotopfortyndet turboflow LC-MS/MS-analyse
Metrologisk sporbarhed:Kalibratorer er fra Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH (6Plus1® Multilevel Serum Calibrator Set MassChrom® Steroid Panel 2). Kalibratorer er CE-mærkede og certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485 og DIN EN ISO 13485 CMDR.
Instrument:LC-MS/MS
Måleområde:0,10 - 40,9 nmol/L
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kapillærplasma
Prøvetagningsrør:3,5 ml serumglas med gel til samlet Androgengruppe (5064GR, pæd)-analyse.
Minimum prøvemateriale: 250 μl (androgengruppe ekskl. SHBG); 400 μl (androgengruppe inkl. SHBG)
Minimum prøve materiale:Se prøvetagningsrør
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Der er indkørt et normalmateriale baseret på forskellige populationer (Den københavnske mor-barn-kohorte, Den københavnske pubertetsundersøgelse, Undersøgelsen over sædkvalitet hos unge danske mænd og Glostrup Helbred 2008-undersøgelsen). Normalmaterialet indbefatter 1056 raske piger og kvinder og 1462 raske drenge og mænd i alderen 0-61 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Kalibrator:Kalibratorer er fra Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH (6Plus1® Multilevel Serum Calibrator Set MassChrom® Steroid Panel 2). Kalibratorer er CE-mærkede og certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485 og DIN EN ISO 13485 CMDR.
Reagens:Ikke relevant
Ekstern kvalitetskontrol:United Kingdom National External Quality Assessment
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Lav (Spiked, strippet serum)  Medium (Serumpool) Høj (Spiked, strippet serum) 
Kontrolniveauer: 0,25 nmol/l  7,94 nmol/l 21,7 nmol/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): 10 %  6 % 6 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): 22 %  14 % 14 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger

Ved rekvirering bedes henvisningsårsag anført mhp. på lægelig kommentar til prøvesvar.
Bemærk: rekvisitionsseddel findes på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/afdeling-for-vaekst-og-reproduktion/analyser/Sider/rekvisitioner.aspx
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Interferens:Der observeres IKKE interferens for Testosterone i hæmolyserede prøver med hæmoglobinkoncentration op til 0,56 mmol/L. Prøver med hæmolysegrad > 0.56 mmol/L er ikke analyseret for interferens.
Web-side: http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Gyldig fra:30/10/2023
Gyldig til:30/10/2025
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport for Androgenpædgruppen
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Steroidmetabolitter på LC-MS (Quantiva)