Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00063 Serum—
Androgengruppe (5064GR, pæd) (Testosteron, frit) (pmol/l)  
EPC00063
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 07-Dec-2020 - SEA
Beskrivelse:Den frie testosteron-koncentration er baseret på bl.a. målte serumkoncentrationer af testosteron og sexualbindende globulin, som beskreveet i Vermeulen et al., JCEM 1999; 84: 3666-72.
Bestemmelse af frit testosteron er en del af listeanalysen androgengruppe (5064GR, pæd.), der anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. Således kan analysen hos børn være indiceret ved udredning af pubertas præcox og varianter heraf (præmatur adrenarke), enzymdefekter i bynyrerne, androgenproducerende tumor i binyrer eller ovarier.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip: Beregning efter sammenligning af to analyser
Metrologisk sporbarhed:
Instrument:
Måleområde:
Prøvemateriale:
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:
Minimum prøve materiale:
Referenceinterval:
Analyseringshyppighed:
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):  
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Web-side: http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Gyldig fra:07/12/2020
Gyldig til:07/12/2022
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport for Androgenpædgruppen
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Androgengruppe
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Steroidmetabolitter på LC-MS (Quantiva)