hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00063 Androgengruppe (5064GR, pæd) (Frit Androgen Index)   EPC00063
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 18-Jun-2019 - SEA
Beskrivelse:Frit androgen index er baseret på målte serumkoncentrationer af testosteron og sexualbindende globulin.
Bestemmelse af frit androgen index er en del af listeanalysen androgengruppe (5064GR, pæd), der anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. således kan analysen hos børn være indiceret ved udredning af pubertas præcox og varianter heraf (præmatur adrenarke), enzymdefekter i binyrerne, androgenproducerende tumor i binyrer eller ovarier, hyperandrogenisme hos piger og hypogonadisme hos drenge.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip: Beregning baseret på serumværdier af testosteron (LCMS) og SHBG
Metrologisk sporbarhed:
Instrument:
Måleområde:
Prøvemateriale:
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:
Minimum prøve materiale:
Referenceinterval:
Analyseringshyppighed:
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):  
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Gyldig fra:18/06/2019
Gyldig til:18/06/2021
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport for Androgenpædgruppe
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Androgengruppe
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Steroidmetabolitter på LC-MS (Quantiva)