Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU21563 Serum—
Væksthormon (iSYS) (µg/l)  
NPU21563
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 03-Nov-2023 - THJ
Synonymer:Somatotropin, GH
Beskrivelse:Måling af serum-væksthormon (GH) benyttes som led i diagnosticering af GH-mangel samt ved akromegali. GH secerneres fra hypofysen i pulse døgnet rundt. Grundet den pulsatile sekretion er der normalt store intra-individuelle variationer af GH koncentrationen i blodet. Af samme grund er en enkelt måling af GH koncentrationen i blodet ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion. GH-sekretionen analyseres derfor som regel ved provokative farmakologiske tests, hvor GH-frigivelsen bliver stimuleret. Alternativt kan en profil af den spontane GH-sekretion bestemmes ved hyppig prøveudtagelse (typisk hver ½ time) gennem en fastlagt tidsperiode (f.eks. i løbet af en nat eller et døgn). For yderligere information om GH-stimulationstest og GH-profiler henvises til nedenstående referencer.
Undtagelsesvis kan en enkelt måling af GH koncentrationen i blodet være informativ. F.eks. vil en enkelt måling med høj GH koncentration i blodet understøtte de kliniske iagttagelser ved mistanke om akromegali.

Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemiluminiscens-baseret metode
Metrologisk sporbarhed:WHO International Standard for somatotropin, NIBSC kode 98/574
Instrument:IDS-iSYS Multidiscipline Automated Analyser
Måleområde:0,05-100 ug/L
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kontakt venligst laboratoriet
Prøvetagningsrør:
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl serum, minimum 100 µl.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Ikke mulig. Grundet den pulsatile sekretion af GH kan der ses store intra-individuelle udsving i GH-koncentrationen i løbet af et døgn. Af samme grund er en enkelt måling ofte ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion. GH-sekretionen analyseres derfor oftest ved provokationsstest eller ved en profil med hyppig måling af den spontane GH-sekretion. Ved en stimulationstest er grænseværdien for væksthormonmangel lig 6 ng/mL.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:2-3 gange ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:BIO-RAD External Quality Assurances Services.
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
BIO-RAD Lyphochek™ Immunoassay Plus Control, Level 1  BIO-RAD Lyphochek™ Immunoassay Plus Control, Level 2 BIO-RAD Lyphochek™ Immunoassay Plus Control, Level 3 
Kontrolniveauer: Lav: 3,1920 ug/l  Medium: 6,6270 ug/l Høj: 13,7380 ug/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 7 %  Medium: 7 % Høj: 7 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 17,32 %  Medium: 14,28 % Høj: 14,28 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.

Ranke M. B. and P. Haber. Growth hormon stimulation tests. In: Functional endocrinologic diagnostics in children and adolescents. J &J Verlag, Mannheim 1992.

Albertsson-Wikland K. and S. Rosberg. Methods of evaluating spontaneous growth hormone secretion. In: Functional endocrinologic diag-nistics in children and adolescents. J & J Verlag, Mannheim 1992.
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) < 342 umol/L
Lipæmi < 33,9 mmol/L
Hæmolyse < 0,3125 mmol/L
Gyldig fra:03/11/2023
Gyldig til:03/11/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ISYS hGH
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning ISYS