Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00073 Serum—
Testosteron (ACCESS) (nmol/l)  
NPU03543
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 03-Nov-2023 - THJ
Beskrivelse:Hos mænd syntetiseres testosteron hovedsageligt af Leydigcellerne i testiklerne. Dets syntese og sekretion reguleres af LH fra hypofysen. Testosteron stimulerer udviklingen af de mandlige kønsorganer og de sekundære kønskarakterer via omdannelse til dihydrotestosteron samt vækst og modning af knogler.
Kvinder har normalt en meget lav serum-testosteronkoncentration, som stammer fra binyrerne, ovarierne og perifer metabolisme af steroidhormoner (hovedsageligt androstendion).
Cirkulerende testosteron er hovedsageligt bundet til SHBG (sexual-hormon-bindende-globulin) og med lavere affinitet, til serum-albumin. Kun ubundet testosteron er biologisk aktivt. Ved samtidig måling af SHBG kan "frit androgen index" beregnes som mol testosteron/mol SHBG x 100. Frit androgen index er et indirekte mål for mængden af ubundet, og dermed aktivt, testosteron i serum.
En bestemmelse af stigningen i serum-testosteron efter stimulation med hCG giver information om Leydigcelle-funktionen. Manglende stigning i testosteron efter hCG-stimulation er således foreneligt med en primær gonadeinsufficiens eller anorchia.

Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemiluminescens enzym immunoassay
Metrologisk sporbarhed:Metrologisk sporbarhed til USP reference materiale. Sporbarhedsprocessen er baseret på EN/ISO 17511
Instrument:Access 2 (Beckman-Coulter)
Måleområde:0,35 - 55,5 nmol /L
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kontakt venligst laboratoriet
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl, minimum 100 µl
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas) eller i op til 8 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Referencematerialet indbefatter ca. 800 normale børn og unge i alderen 5 - 20 år, der er undersøgt mht. højde, vægt og pubertetstrin, samt ca. 1700 voksne i alderen 20 - 80 år. Referencematerialet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:To - fire gange ugentligt
Kalibrator:Se datablad for Access Testosteron calibrators (Ref: 33565)

Reagens:Se datablad for Access Testosterone immuno assay systems (Ref: 33560)
Ekstern kvalitetskontrol:BIO-RAD External Quality Assurances Services.
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Humant serum  Humant serum humant serum 
Kontrolniveauer: 4,05 nmol/l  13,51 nmol/l 25,65 nmol/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): 10 %  7 % 7 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): 21,3 %  15,8 % 15,8 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Interferens:Da metoden benytter antistoffer er der mulighed for interferans, hvis patientprøven indeholder heterophile antistoffer (f.eks human-anti ged antistof)
Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) < 171 umol/L
Lipæmi < 20,32 mmol/L
Hæmolyse < 0,156 mmol/L
Gyldig fra:03/11/2023
Gyldig til:03/11/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ACCESS Testosteron
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Access 2