hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00071 Serum—
Sexhormonbindende globulin (nmol/l)  
EPC00071
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 22-Maj-2018 - JH
Synonymer:SHBG
Beskrivelse:SHBG er et plasma-glycoprotein, som primært syntetiseres i leveren. SHBG har et enkelt, højaffint bindingssted specifikt for steroidhormonerne. Kun kønshormoner, der ikke er bundet til SHBG, menes at være biologisk aktive. SHBG koncentrationen er således en bestemmende faktor for forholdet mellem frit, aktivt kønshormon og bundet kønshormon i cirkulation. Ved samtidig måling af testosteron vil "frit androgen index" beregnes som mol testosteron/mol SHBG x 100. Frit androgen index er et indirekte mål for mængden af ubundet, og dermed aktivt, testosteron i serum.
Bestemmelse af SHBG kan give vigtig information i udredningen af reproduktiv dysfunktion og manifestation af patologisk androgen aktivitet.

Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: To-trins (sandwich) Kemiluminescens ELISA
Metrologisk sporbarhed:WHO 95/560 referencematriale. Sporbarhedsprocessen er baseret på EN/ISO 17511
Instrument:Access 2 (Beckman-Coulter)
Måleområde:0,33 - 200 nmol/l
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl, minimum 100 µl
Præanalytisk (prøve):Serumprøver er holdbare ved stuetemp. i op til 8 dage som afpipetteret serum, ved længere tids opbevaringskal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Referencematerialet indbefatter ca. 800 normale børn og unge i alderen 5 - 20 år, der er undersøgt mht. højde, vægt og pubertetstrin, samt ca. 1700 voksne i alderen 20 - 80 år. Referencematerialet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:To-fire gange ugentligt
Kalibrator:Access SHBG kalibrator. Kalibreret over for WHO 95/560 reference.
Reagens:Se pakningsindlæg: Access SHBG (ref A48617)
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Humant serum  Humant serum Humant serum 
Kontrolniveauer: 21,50 nmol/l  39,48 nmol/l 107,78 nmol/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): 6 %  5 % 6 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): 15,79 %  15,79 % 15,79 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Interferens:Da metoden benytter antistoffer er der mulighed for interferans, hvis patientprøven indeholder heterophile antistoffer (f.eks human-anti ged antistof)
Gyldig fra:02/10/2018
Gyldig til:02/10/2020
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport SHBG
Analysevejledninger (udgåede) Analysevejledning Access2