Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00071 Serum—
Sexhormonbindende globulin (ACCESS) (nmol/l)  
NPU03419
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 26-Okt-2023 - THJ
Synonymer:SHBG
Beskrivelse:SHBG er et plasma-glycoprotein, som primært syntetiseres i leveren. SHBG har et enkelt, højaffint bindingssted specifikt for steroidhormonerne. Kun kønshormoner, der ikke er bundet til SHBG, menes at være biologisk aktive. SHBG koncentrationen er således en bestemmende faktor for forholdet mellem frit, aktivt kønshormon og bundet kønshormon i cirkulation. Ved samtidig måling af testosteron vil "frit androgen index" beregnes som mol testosteron/mol SHBG x 100. Frit androgen index er et indirekte mål for mængden af ubundet, og dermed aktivt, testosteron i serum.
Bestemmelse af SHBG kan give vigtig information i udredningen af reproduktiv dysfunktion og manifestation af patologisk androgen aktivitet.

Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemiluminiscens-baseret metode
Metrologisk sporbarhed:WHO 95/560 referencematriale. Sporbarhedsprocessen er baseret på EN/ISO 17511
Instrument:Access 2 (Beckman-Coulter)
Måleområde:0,33 - 200 nmol/l
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kontakt venligst laboratoriet
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl, minimum 100 µl
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller i op til 8 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal materialet fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Referencematerialet indbefatter 1431 drenge og mænd og 1178 piger og kvinder i alderen 5 - 80 år. Referencematerialet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:To-fire gange ugentligt
Kalibrator:Access SHBG kalibrator. Kalibreret over for WHO 95/560 reference.
Reagens:Se pakningsindlæg: Access SHBG (ref A48617)
Ekstern kvalitetskontrol:BIO-RAD External Quality Assurances Services.
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Humant serum  Humant serum Humant serum 
Kontrolniveauer: 20,40 nmol/l  35,40 nmol/l 127,70 nmol/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): 10 %  10 % 10 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): 21,3%  21,3 % 21,3 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Interferens:Da metoden benytter antistoffer, er der mulighed for interferens. Resultater bør derfor fortolkes sammen med den kliniske præsentation.
Ingen interferens ved:
Hæmolyse < 0,17 mmol/L
Bilirubin (konjugeret) < 512 μmol/l
Bilirubin (ukonjugeret) < 341 μmol/l
Lipid (Intralipid) < 56,5 mmol/l
Gyldig fra:03/11/2023
Gyldig til:03/11/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ACCESS SHBG
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Access 2