Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
Histologisk undersøgelse af testisbiopsi  
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 22-Maj-2018 - JH
Beskrivelse:Formålet med de histologiske undersøgelser af testisbiopsier fra patienter er enten at afklare om der findes carcinoma-in-situ celler (forstadier til germinal celle tumorer), andre histologiske tegn på testikulær dysgenese eller beskrive spermatogenesen og Leydigcellerne. I beskrivelsen af testisbiopsierne vil alle aspekter blive registreret.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Se kommentar
Metrologisk sporbarhed:-
Instrument:Paraffin-dispenser, Mikrotom, Autostainer, NanoZoomer.
Måleområde:-
Mulighed for fortynding:-
Prøvemateriale:Testisbiopsi
Alternativt prøvemateriale:-
Prøvetagningsrør:Plast-prøvesæt indeholdende GR-fiksativ. Disse sæt kan fremsendes efter telefonisk kontakt til Histo-Spermalaboratoriet (tlf. 35 45 50 68).
Minimum prøve materiale:En biopsi bør helst være 3-5 mm i diameter
Præanalytisk (prøve):-
Præanalytisk (patient):-
Referenceinterval:-
Ringegrænser:-
Analyseringshyppighed:Ugentligt. Svartid op til 3 uger.
Kalibrator:-
Reagens:GR-fixativ, Paraffin wax, diverse farvevæsker, diverse antistoffer
Ekstern kvalitetskontrol:Analysen er ikke tilknyttet et eksternt kvalitetskontrolprogram
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Positiv kontrol: Til immunfarvning for PLAP og D2-40 er testisvæv med forekomst af CIS nødvendigt, til MAGE-A4 og FAAH er væv med spermatogenese nødvendigt og til D2-40 er væv med seminom nødvendigt. 
Kontrolniveauer:
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):
Kommentar (ved rekvirering):Testisbiopsier, hvor der ønskes en histologisk vurdering, sendes til Histo-Spermalaboratoriet med oplysninger om patientens navn, cpr-nr., henvisningsårsag, sideangivelse, dato for biopsiudtagning og henvisende hospital/afdeling.

Der kan rekvireres biopsisæt med GR-fiksativ og henvisningsseddel fra Histo-Spermalaboratoriet på tlf: 35455068.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.

Metodeopsætning:
Modtagelse: Testisbiopsier modtages og registreres.

Fiksering: Testisbiopsier modtages i fiksativ og fikseringsproces fuldføres. Alternativt modtages friskt væv og fikseringsproceduren starter i laboratoriet.

Skæring: Paraffin-indstøbte biopsier skæres mhp. farvning.

Farvning: Histokemisk (Hæmatoxylin-eosin -og Perjod Acid Schiff- [PAS]-farvning) og immunhistokemisk (Placental alkalisk fosfatase, D2-40, MAGE A4, OCT4 og FAAH-farvning).

Mikroskopering/digitaltbillede vurdering: Celletyper og vævsmønstre beskrives.
Gyldig fra:30/01/2015
Gyldig til:30/01/2027