Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
Cryopreservering  
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 22-Maj-2018 - JH
Beskrivelse:Sæddeponering anbefales til mænd, der skal have en behandling, som medfører risiko for udvikling af sterilitet (f.eks. kemoterapi for maligne lidelser som Hodgkin lymfom eller testiscancer) og som ikke kan udelukke et ønske om fremtidig fertilitet. Patienter med testiscancer har i forvejen ofte dårlig sædkvalitet, og eventuel efterfølgende kemoterapi og strålebehandling giver henholdsvis temporær eller permanent sterilitet. I tilfælde af temporær sterilitet kan det tage op til 5-10 år før spermatogenesen reetableres efter afsluttet kemoterapi. Hovedformålet med Rigshospitalets sædbank ved Afdeling for Vækst og Reproduktion (afd. GR) er dels at foretage nedfrysning og opbevaring af sædportioner fra mænd, der skal i en behandling, som kan medføre sterilitet, samt dels at varetage efterfølgende distribution af sædportionerne, når disse skal anvendes.
Der skal være bevægelige spematozoer i et ejakulat for at det bliver nedfrosset og opbevaret.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Se kommentar
Metrologisk sporbarhed:
Instrument:Mikroskop, hæmocytometer, Syms-sealer, Kryo-Planer 360 1.7, sugeapparat, LabXpert, kvælstoftanke
Måleområde:
Prøvemateriale:Sædprøver produceret ved masturbation eller evt. elektrostimulation/vibrator.
Alternativt prøvemateriale:TESE (Testicular Sperm Extraction)
Prøvetagningsrør:Plast-prøvebægre (CE-mærkede)
Minimum prøve materiale:
Referenceinterval:
Analyseringshyppighed:Dagligt. Oftest foretages mere end en deponering. Epikrise med sammenfatning af resultat sendes herefter.
Kalibrator:
Reagens:GR-frysemedium, Spermcryo-frysemedium, tællevæske
Ekstern kvalitetskontrol:Analysen er ikke tilknyttet et eksternt kvalitetskontrolprogram
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):  
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Deponering forudsætter forudgående telefonisk kontakt til Sædbanken (tlf. 35 45 50 65) med oplysninger om patientens navn, cpr-nr., diagnose, rekvirerende afdeling.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.

Analyse- og måleprincip:
Sæddeponering inkluderer sædanalyse samt efterfølgende nedfrysning
Sædanalysen omfatter bestemmelse af:
• Sædprøvens volumen, konsistens og udseende
• Spermatozomotilitet
• Spermatozokoncentration
Nedfrysningen omfatter tilsætning af nedfrysningsmedium, udportionering i strå og nedfrysning af strå i Kryo-Planer og dernæst placering i kvælstoftanke
Gyldig fra:30/01/2015
Gyldig til:30/01/2027