Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
Sperma—
Spermaanalyse  
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 23-Sep-2019 - THJ
Beskrivelse:Hovedformålet med at bestemme en mands sædkvalitet er at vurdere han fertilitetschance og/eller beskrive årsager til nedsat fertilitet. Andre formål kan være at afklare om der forekommer spermatozoer i prøvemateriale.
Sædcelledannelsen (spermatogenese) foregår i testiklernes tubuli seminiferi. Basalt i tubuli findes spermatogonier, som via en kompliceret delings-og opmodninsproces omdannes til spermatider (næsten færdige sædceller). Denne proces tager ca. 74 dage. Nogle spermatogonier deler sig til nye spermatogonier for at opretholde en stampopulation til videre opmodning. I tubuli seminiferi findes også Sertoli-celler, hvis funktion er at støtte/styre spermatogenesen.
Spermatogonier deler sig først til primære spermatocytter og siden til sekundære. Her foregår en reduktionsdeling (meiose), hvorved cellerne kommer til at indeholde halvdelen af det normale antal kromosomer og enten et X- eller Y-kromomsom. Spermatiderne transporteres overvejende passivt ved pres fra tubuli seminiferi til epididymis. Den endelige opmodning til spermatozoer sker i epididymis.
Der er en vis intra-individuel variation i sædproduktionen, men meget store udsving er ikke normalt. Således vil det ikke være normalt på et tidspunkt at producere over hundrede millioner pr dag og på andre tidspunkter kun ganske få eller slet ingen.
Under ejakulationen transporteres spermatozoerne fra epididymis ud gennem urethra og tilblandes sekret fra vesicula seminalis og prostata.
Perioden siden sidste ejakulation er betydende for antal spermatozoer i ejakulatet. Når abstinenstiden bliver for kort, bliver både sædvolumen og spermatozokoncentration for lave. Derfor anbefales sædvanligvis en abstinenstid på mindst 48 timer for ikke at underestimere den sande sædkvalitet.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip: Se kommentar
Metrologisk sporbarhed:
Instrument:Mikroskop, hæmocytometer, nucleocounter, penemeter
Måleområde:
Prøvemateriale:Sædprøver produceret ved masturbation, elektrostimulation/vibration eller postejakulatorisk urinprøve
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:Prøvebægre udleveret af Histo-Spermalaboratoriet
Minimum prøve materiale:Se kommentar
Referenceinterval:Se kommentar
Analyseringshyppighed:Dagligt, den samlede procedure tager 10-14 dage.
Prøvesvar sendes senest 3 uger efter prøvemodtagelse, bortset fra tilfælde, hvor der ønskes analyse af 2 sædprøver. Her sendes svar tidligst, når svar på prøve nr. 2 foreligger.
Kalibrator:
Reagens:Tællevæske indeholdende formalin, Negrosin-Eosin reagens, SperMar-test IgG og IgA, PBS, Bakers reagens, Penetrationsmedie, Farvereagenser til PAP-farvning.
Ekstern kvalitetskontrol:Se kommentar
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):  
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Henvisning til sædanalyse (eller andrologisk udredning) sendes til Klinik for Vækst og Reproduktion, hvorefter den enkelte patient indkaldes til aflevering af sædprøve.

Fra privat praksis sendes henvisning til sædanalyse via WebReq.
Fra hospitalsafdelinger sendes henvisning som intern henvisning via Sundhedsplatformen.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.

Analyse- og måleprincip:
Sædanalyse inkluderer bestemmelse af:
Sædprøvens volumen (NPU03412), udseende (NPU03407, NPU03992), konsistens (NPU03408) og pH-værdi (NPU02414);
Spermatozomotilitet (NPU: 29352, 29351, 08728, 29350, 08729, 29354);
Andelen af levende spermatozoer (vitalfarvning, NPU03459), såfremt andelen af immotile spermatozoer er > 40 %;
Spermatozokoncentration (NPU03455) og det totale antal spermatozoer (NPU03454);
IgA-antistof (NPU03460) og IgG-antistof (NPU03461) bundet til spermatozoer (MAR-test);
Spermatozopenetration (NPU29347);
Forekomst af leukocytter (NPU02595);
Antal spermatozoer med normalt udseende (morfologi, NPU08574);
Fruktoseniveauet i spermaplasma, hvis der påvises azoospermi (NPU02097)

Referenceinterval:
Abstinenstid >2dage
Sædvolumen >2,0 ml
Udseende/konsistens: Naturlig
pH: 7,2-9,5
Fruktose >10 mmol/l
Spermatozokoncentration>20 mill/ml
Totalt spermatozoantal >40 mill
Progressivt motile spermatozoer>50%
Immotile spermatozoer <50%
Døde spermatozoer:<50%
MAR-test: Negativ
Penetrationslængde: >40 mm
Penetrationtest, samlet evaluering: Score 3
Morfologisk normale spermatozoer: >12%
Leukocytter: <1 mill/ml
Immuncytologi: Negativ

Minimum prøvemateriale:
Ca. 1,5 ml hvis alle delanalyser skal udføres. Ved mindre mængde prioriterer laboratoriet, hvilke analyser der udføres, med mindre andet er ønsket af rekvirenten.

Ekstern kvalitetskontrol:
SIGA (The Special Interest Group in Andrology) under organisationen ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Yderligere information kan findes på følgende hjemmeside: http://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-Interest-Groups/Andrology.aspx
Henvisning:Henvisning til sædanalyse sendes til Klinik for Vækst og Reproduktion. Privat praksis: Patienten booker selv tid. Hospital: Patienten indkaldes.
Gyldig fra:23/09/2019
Gyldig til:23/09/2027