Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
Isolering af spermatozoer i urin  
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Histo-Spermalaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 22-Maj-2018 - JH
Beskrivelse:Formålet er at isolere spermatozoer i urin fra patienter med retrograd ejakulation. Isolering af spermatozoer forudsætter osmolalitetsjustering af patientens urin.
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip: Osmolalitetsmåling med efterfølgende spermatozo-isolering
Metrologisk sporbarhed:
Instrument:Osmolalitet: Osmomat 030, Gonotec GmbH (Berlin, Tyskland). Isolering: Centrifuge
Måleområde:0-300 mOsmol/kg
Prøvemateriale:Urinprøve og postejakulatorisk urinprøve
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:Prøvebægre udleveret af Histo-Spermalaboratoriet
Minimum prøve materiale:10 ml
Referenceinterval:200-300 mOsmol/kg
Analyseringshyppighed:På dagen for prøvemodtagelse. Svartid: Op til 3 uger.
Kalibrator:
Reagens:Standarder, natriumbicarbonat-tabletter, Hams-medium
Ekstern kvalitetskontrol:Analysen er ikke tilknyttet et eksternt kvalitetskontrolprogram
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.):  
Interassay Total måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Rekvisition af isolering af spermatozoer fra osmolalitetsjusteret urin sker efter telefonisk kontakt til Histo-Spermalaboratoriet, Klinik for Vækst og Reproduktion, hvorefter den enkelte patient indkaldes til undersøgelse.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Gyldig fra:30/01/2015
Gyldig til:30/01/2027