Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
EPC00062 Serum—
Anti-Müllersk hormon (ACCESS) (pmol/l)  
NPU27385
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 03-Nov-2023 - THJ
Synonymer:AMH, Müllersk inhiberende substans (MIS)
Beskrivelse:AMH, også kaldet Müllerian inhibiting substance (MIS), er et glycoprotein, der hos drenge produceres i testiklerne af Sertolicellerne. Under den føtale kønsdifferentiering er AMH fra drengefostres testikler ansvarlig for regressionen af de Müllerske gange. I pigefostre, som ikke danner AMH, udvikles de Müllerske gange til æggeledere, livmoder og øverste del af vagina.

Drenge og mænd
Serum AMH-koncentrationen er relativt høj hos drenge gennem hele barndommen, men falder under puberteten, når Sertolicellerne differentierer til modne, voksne Sertoliceller [Aksglaede et al JCEM 2010]. Serum-AMH er blevet brugt som en markør for tilstedeværelse af testikelvæv hos drengebørn med non-palpable testikler og hos nyfødte med intersex tilstand [Hagen et al Pediatr Endocr Review 2011]. AMH er tillige høj hos patienter med hypogonadotrop hypogonadisme på grund af deres udifferentierede Sertoliceller.

Piger og kvinder
Hos piger produceres AMH efter fødslen i granulosacellerne omkring de præ-antrale og små antrale follikler i ovarierne [Jeppesen Mol Hum Repr 2013]. Serumniveauerne hos piger er dog meget lavere end hos drenge [Hagen et al JCEM 2010], og den enkelte pige fastholder sit AMH niveau gennem barndommen og puberteten [Hagen et al Hum Repr 2012]. Det er vist at hos kvinder, er AMH-koncentrationen i serum relateret til antallet af hvilende primordial follikler [Hansen et al Fertil Steril 2011], og efter menopause er serum-AMH umåleligt. Serum-AMH kan derfor bruges som en serummarkør for kvinders ovariereserve, og AMH predikterer alder for menopausen i raske kvinder [Tehrani et al JCEM 2013]. Også i piger er AMH også en markør for antallet af tilbageværende primordial follikler. Dette har klinisk anvendelighed ved vurdering af tilbageværende ovariefunktion i patienter med Turner Syndrom og i piger behandlet med gonadotoxisk medicamina [Hagen et al JCEM 2010 and Brougham et al JCEM 2012]. Analysen har den fordel overfor andre markører af ovariefunktion (som f.eks. inhibin B og FSH) at koncentrationen af serum-AMH ikke svinger synderligt med menstruationscyklus. Serum AMH er brugt som støttende markør for polycystisk ovarie syndrom (PCOS), da kvinder med PCOS har et højt serum-AMH niveau. Enighed om diagnostisk cut-off niveau foreligger dog ikke. Endelig er serum-AMH en markør for granulosacelle tumors.

For referencer se kommentarer.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: To-trins (sandwich) Kemiluminescens ELISA
Metrologisk sporbarhed:Der findes ingen international kalibrator for AMH. Toppen af sporbarhedskæden er således assayets kalibrator.
Instrument:Access 2 (Beckman-Coulter)
Måleområde:0,14 - 171 pmol/l
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kontakt venligst laboratoriet
Prøvetagningsrør:Helst gelglas, dog kan tørglas også anvendes.
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl serum, minimum 250 µl
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 5 dage som ikke-pipetteret serum (i gelglas) eller som i op til 6 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Ingen kendte særlige forholdsregler
Referenceinterval:Materialet indbefatter 1500 raske børn og unge i alderen 0 - 20 år, samt over 400 voksne i alderen 20 - 69 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant.
Analyseringshyppighed:2-3 gange ugentligt
Kalibrator:Vedr. rekonstitution af kalibrator: Se pakningsindlæg. Standardrækken er anderledes end den i pakningsindlægget anførte, idet der skal tages højde for præpubertale drenge.
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:United Kingdom National External Quality Assessment
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Humant serum  Humant serum Humant serum 
Kontrolniveauer: Lav: 7,21 pmol/l  Medium: 36,52 pmol/l Høj: 112,59 pmol/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 7%  Lav: 7% Lav: 7% 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 18,5%  Medium: 18,5% Høj: 18,5% 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.

Prøver fra drenge under 13 år vil som standard blive fortyndet 1:10 inden analyse, idet de oftest giver værdier over 150 pmol/l. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, omkøres prøven ufortyndet.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.

Aksglaede et al. Changes inanti-Müllerian hormone (AMH) throughout the life span: a population-based study of 1027 healthy males from birth (cord blood) to the age of 69 years. J Clin Endocrinol Metab. 2010 95(12):5357-64.

Brougham et al. Anti-Müllerian hormone is a marker of gonadotoxicity in pre- and postpubertal girls treated for cancer: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab. 2012, 97(6):2059-6

Hagen et al. Individual serum levels of anti-Müllerian hormone in healthy girls persist through childhood and adolescence: a longitudinal cohort study. Hum
Reprod. 2012 27(3):861-6

Hagen et al. Clinical use of anti-Müllerian hormone (AMH) determinations in patients with disorders of sex development: importance of sex- and age-specific reference ranges. Pediatr Endocrinol Rev. 2011 Suppl 1:525-8. Review.

Hagen et al. Serum levels of anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian function in 926 healthy females from birth to adulthood and in 172 Turner syndrome patients. J Clin Endocrinol Metab. 2010 95(11):5003-10.

Iliodromiti S et al. Can anti-mullerian hormone predict the diagnosis of polycystic ovary syndrome? A systematic Review and meta-analysis of extracted data.

Jeppesen et al. Which follicles make the most anti-Mullerian hormone in humans? Evidence for an abrupt decline in AMH production at the time of follicle selection. Mol Hum Reprod. 2013 9(8):519-27

Rey R: Assessment of seminiferous tubule function (anti-müllerian hormone). Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 14:399-408, 2000.

Rey R et al. Antimüllerian hormone as a serum marker of granulosa cell tumors of the ovary: Comparative study with serum α-inhibin and estradiol. Am. J. Obstet. Gynecol.174:958–965, 1996

Tehrani et al. Modeling age at menopause using serum concentration of anti-mullerian hormone. J Clin Endocrinol Metab. 2013 98(2):729-35

Tremelen KP, Kolo M, Gilmore A, Lekamge DN: Anti-müllerian hormone as a marker of ovarian reserve. Autralian and New Zealand J. Obst. Gynecol. 45:20-24, 2005.
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin, konjugeret) < 735 umol/L
Icterus (bilirubin, ukonjugeret) < 684 umol/L
Lipæmi (Intralipid) < 37 mmol/L
Hæmolyse < 0,34 mmol/L
Gyldig fra:03/11/2023
Gyldig til:03/11/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ACCESS AMH
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Access 2