Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU12122 Serum—
Østrogengruppe (pmol/l)  
NPU12122
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 16-Sep-2021 - SEA
Beskrivelse:Samlet analyse af østron (E1), østradiol (E2) og østriol (E3). Ved bestilling af østrogengruppen, medbestilles automatisk SHBG, hvorved frit E1 og frit E2 beregnes ud fra metode beskrevet af Mazer (Steroids 2009; 74: 512–519). Bestemmelse af østrogengruppen anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. Således kan analysen være indiceret ved udredning af blandt andet pubertas præcox, hypogonadisme og gynækomasti.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Isotopfortyndet turboflow LC-MS/MS-analyse
Metrologisk sporbarhed:Kalibratorer er fra Cerilliant Analytical Reference Standards. Kalibratorer er CE-mærkede.
Instrument:LC-MS/MS
Måleområde:Se under de enkelte analyser i østrogengruppe
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:3,5 ml serumglas med gel til samlet østrogengruppe (dvs. inkl. SHBG). Minimum prøvemateriale: 700 µl pipetteret serum
Minimum prøve materiale:Se prøvetagningsrør
Præanalytisk (prøve):Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe.
Præanalytisk (patient):Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe.
Referenceinterval:Der er indkørt et normalområde baseret på forskellige populationer (Den københavnske mor-barn-kohorte, Den københavnske pubertetsundersøgelse, Undersøgelsen over sædkvalitet hos unge danske mænd og Glostrup Helbred 2008-undersøgelsen). Normalmaterialet indbefatter 132 børn i alderen 0-1 år, 97 børn i alderen 4-5 år, 1166 børn og unge i alderen 6-21 år og 157 mænd i alderen 30-60 år. Referenceområdet inddeles i køn og alder.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Kalibrator:Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe.
Reagens:Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe.
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe. 
Kontrolniveauer: Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe. 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe. 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Se under de enkelte analyser i Østrogengruppe. 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger

Ved rekvirering bedes henvisningsårsag anført mhp. på lægelig kommentar til prøvesvar.
Bemærk: rekvisitionsseddel findes på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/afdeling-for-vaekst-og-reproduktion/analyser/Sider/rekvisitioner.aspx
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Web-side: http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Gyldig fra:16/09/2021
Gyldig til:16/09/2023
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport Østrogengruppe
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Østrogen Gruppe på LC-MS (Quantiva)