Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU12122 Serum—
Østrogengruppe (Østriol) (pmol/l)  
NPU12122
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Kemilaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 30-Okt-2023 - SEA
Beskrivelse:Samlet analyse af østron (E1), østradiol (E2) og østriol (E3). Ved bestilling af østrogengruppen, medbestilles automatisk SHBG, hvorved frit E1 og frit E2 beregnes ud fra metode beskrevet af Mazer (Steroids 2009; 74: 512–519). Bestemmelse af østrogengruppen anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. Således kan analysen være indiceret ved udredning af blandt andet pubertas præcox, hypogonadisme og gynækomasti.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Isotopfortyndet turboflow LC-MS/MS-analyse
Metrologisk sporbarhed:Kalibratorer er fra Cerilliant Analytical Reference Standards. Kalibratorer er CE-mærkede.
Instrument:LC-MS/MS
Måleområde:37.0 - 14564 pmol/L.
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:
Minimum prøve materiale:Se prøvetagningsrør
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur eller i køleskab i op til 6 dage som serum eller fuldblod. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Ingen kendte særlige forholdsregler
Referenceinterval:
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Kalibrator:Se Metrologisk sporbarhed.
Reagens:Ikke relevant
Ekstern kvalitetskontrol:Analysen er ikke tilknyttet et eksternt kvalitetskontrolprogram
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
In-house-kontrol  In-house-kontrol In-house-kontrol 
Kontrolniveauer: 80,6 pmol/L  160 pmol/L 470 pmol/L 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): 12 %  12 % 7 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): 26 %  25 % 16 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger

Ved rekvirering bedes henvisningsårsag anført mhp. på lægelig kommentar til prøvesvar.
Bemærk: rekvisitionsseddel findes på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/afdeling-for-vaekst-og-reproduktion/analyser/Sider/rekvisitioner.aspx
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Interferens:Der observeres IKKE interferens for E3 i hæmolyserede prøver med hæmoglobinkoncentration op til 0,56 mmol/L. Prøver med hæmolysegrad > 0.56 mmol/L er ikke analyseret for interferens.
Web-side: http://hormlabvejl.regionh.dk/page.asp?id=30
Gyldig fra:30/10/2023
Gyldig til:30/10/2025
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport Østrogengruppe
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Østrogen Gruppe på LC-MS (Quantiva og Altis)