Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU09357 Serum—
Østradiol (ACCESS) (pmol/l)  
RGH00970
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 03-Nov-2023 - THJ
Synonymer:Estradiol
Beskrivelse:Hos mænd er koncentrationen af serum-østradiol lavere end hos kvinder og dannes hovedsageligt ved omdannelse af androgener i de perifere væv, kun en meget lille del syntetiseres i testiklerne.
Cirkulerende østradiol er hovedsageligt bundet til SHBG (sexhormon-bindende globulin) og, med lavere affinitet, til serum-albumin. Kun ca. 1-3% er ubundet og menes at være biologisk aktivt.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemiluminiscens-baseret metode
Metrologisk sporbarhed:Committee for Traceability in Laboratory Medicine-godkendt isotop-dilution massespektrometrisk (ID/GC/MS) referencemetode. Sporbarhedsprocessen er baseret på EN ISO 17511
Instrument:Access 2 (Beckman-Coulter)
Måleområde:56 pmol/l - øverste kalibratorværdi (ca. 19089 pmol/l).
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Kontakt venligst laboratoriet
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 0,5 ml serum, minimum 300 µl.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller i op til 8 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Referenceinterval:Referencematerialet omfatter 299 raske mænd i alderen 18-25 år.
Referenceområdet er opnået efter justering af gældende referenceområde for østradiol målt vha. LC-MS/MS efter sammenligning af 299 prøver.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:BIO-RAD External Quality Assurances Services.
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Human serumpool (in-house)  Human serumpool (in-house) BioRad 40942 
Kontrolniveauer: Lav: 101 pmol/l  Medium: 170 pmol/l Høj: 1255 pmol/l 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): 12 %  12 % 6 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): 26,2 %  26,2% 15,9% 
Kommentar (ved rekvirering):Analysen udføres kun på prøver fra mænd. Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin, konjugeret) < 735,48 umol/L
Icterus (bilirubin, ukonjugeret) < 684 umol/L
Lipæmi (Triolerin) < 37 mmol/L
Hæmolyse < 0,19 mmol/L
Gyldig fra:03/11/2023
Gyldig til:03/11/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ACCESS Østradiol
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Access 2