Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU19828 Serum—
Inhibin B (ELISA ) (ng/L)  
NPU19828
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Biologisk referenceinterval:
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 03-Nov-2023 - THJ
Beskrivelse:Inhibin B er et glycosyleret polypeptid, som syntetiseres i gonaderne. Inhibin B består af to polypeptidkæder, en alfa- og en betakæde. Cirkulerende inhibin B hæmmer sekretionen af FSH fra hypofysen. Udover inhibins endokrine funktion, menes inhibin også at udøve en parakrin virkning.
Hos kvinder produceres inhibin B af ovariets granulosa celler, og serumkoncentrationen varierer i et cyclusrelateret mønster. Hos mænd produceres inhibin B af Sertoli cellerne. Med den specifikke inhibin B analyse ses en klar negativ korrelation mellem serum FSH og inhibin B koncentrationerne. Serum inhibin B koncentrationen afspejler gonadefunktionen, især Sertolicellefunktionen og spermatogenesen.
Hos mænd udviser inhibin B en døgnvariation med højeste niveau om morgenen, aftagende i løbet af dagen og stigende i løbet af søvnen. Hos præpubertale børn kan inhibin B måles i serum. Inden for de første 3-4 måneder efter fødslen har både drenge- og pigebørn forhøjede inhibin B værdier pga. af en midlertidig aktivering af hypofyse-gonade aksen. Herefter falder inhibin B sekretionen igen til det noget lavere præpubertale niveau.

Indikation for serum inhibin B måling:

Drenge:
Ved mistanke om atrofi af testiklerne eller manglende testis. F.eks. ved differentialdiagnose mellem anorki og bilateral testisretention.

Mænd:
Ved azoospermi: nNormal serum Inhibin B tyder på igangværende spermatogenese og at årsagen til azoospermi kan være obstruktion (om end spermatogenic arrest ikke kan udelukkes). Dvs. normal Inhibin B giver indikation for testisbiopsi og evt. udtagelse af spermatozoa fra epididymis.
Umålelig serum Inhibin B tyder på Sertoli cell only syndrom eller atrofi. Dvs. næppe mulighed for behandling for infertilitet.
Ved oligozoospermi: serun Inhibin B <80 pg/ml tyder på beskadigelse af spermatogenesen. Høj serum Inhibin B kunne tyde på at det drejer sig om en midlertidig hæmning af sædkvaliteten eller en delvis hæmning af udførelses-gangene.

Piger:
Forhøjede værdier ses ved ubehandlet pubertas præcox.

Kvinder:
Serum Inhibin B niveauet er normalt højest i follikelfasen og lavt eller umåleligt i lutealfasen. Inhibin B dannes i de små follikler tidligt i follikelfasen, og serumniveauet afspejler formentlig antallet af follikler, der rekrutteres. Stærkt forhøjede værdier ses ved hormonstimulation af ovariet.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Tre-trins sandwich-ELISA
Metrologisk sporbarhed:WHO Reference Reagent, Inhibin B, Human, NIBSC code 96/784
Instrument:ELISA-reader TECAN SUNRISE Absorbance Reader
Måleområde:3 – ca. 1000 ng/L (eksakt øvre kalibratorværdi fremgår af lot).
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Heparin-lithium-plasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
Minimum prøve materiale:Helst 500 µl serum, minimum 250 µl
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller ved stuetemperatur i op til 8 dage som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal materialet fryses.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler
Referenceinterval:Referencematerialet for inhibin B indbefatter ca. 1000 børn og unge i alderen 5-20 år, der er undersøgt mht. pubertetstrin, samt ca. 1300 voksne i alderen 20-80 år. Referencematerialet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:2 gange ugentligt
Kalibrator:Se pakningsindlæg
Reagens:Se pakningsindlæg
Ekstern kvalitetskontrol:Stichting Kwaliteitbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Human serumpool (in-house)  Inhibin B Gen II Control Inhibin B Gen II Control 
Kontrolniveauer: Lav: 20,0 ng/L  Medium: 89,5 ng/L Høj: 369,5 ng/L 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Lav: 12 %  Medium: 10 % Høj: 11 % 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Lav: 26,86 %  Medium: 23,35 % Høj: 25,08 % 
Kommentar (ved rekvirering):Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Kommentar:Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1013 til medicinsk undersøgelse.
Den numeriske værdi i ng/L svarer til værdien i pg/mL.
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) < 257,1 umol/L
Lipæmi < 15,19 mmol/L
Hæmolyse < 0,16 mmol/L
Gyldig fra:03/11/2023
Gyldig til:03/11/2026
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (aktuelle) Valideringsrapport ELISA Inhibin B
Analysevejledninger (aktuelle) Analysevejledning Inhibin B_II