Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00141   S-— Insulinlignende vækstfaktor-bindende protein 3 (iSYS) NPU19830 
Beskrivelse:IGF-I (og IGF-II) er bundet til specifikke bindingsproteiner (IGFBP) i plasma. Det er anslået, at kun 1% af det totale IGF-I forekommer frit. Den biologiske virkning af IGF-I er således stærkt afhængig af forekomsten af bindingsproteiner. Der er isoleret og klonet 6 forskellige bindingsproteiner (IGFBP-1 til -6). Størstedelen af det bundne IGF-I (95%) er bundet til IGFBP-3, som er det væsentligste i vækstsammenhænge. IGFBP-3 er et glycosyleret højmolekylært proteinkompleks (150 kD), som binder IGF-I og IGF-II med samme affinitet.

IGFBP-3 dannes i leveren og reguleres af væksthormon (GH) samt af ernæringsstatus. Ligeledes menes kønshormonerne at spille en rolle for IGFBP-3 koncentrationen. Betydningen af bestemmelsen af IGFBP-3 i udredningen af vækstproblemer kan illustreres ved visse situationer, hvor væksthæmningen hos et barn ikke korrelerer til IGF-I koncentrationen. Således findes normal eller endda høje IGF-I- niveauer hos ekstremt vækstretarderede børn med kronisk nyreinsufficiens. Imidlertid findes meget høje IGFBP-3 koncentrationer hos disse børn, således at der kun er meget små mængder frit, biologisk aktivt IGF-I i plasma.
IGFBP-3 kan anvendes som markør for væksthormonmangel. Der er en aldersvariation med en pubertal stigning i serum niveauerne af IGFBP-3. Bestemmelse af IGFBP-3 er et væsentligt supplement til IGF-I bestemmelse i den primære udredning af vækstforstyrrelser, samt som kontrol af vækstmodulerende behandling.
Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage. Svartid fra modtagelse af prøve: 1-3 uger.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Præanalytisk (prøve):Prøven er holdbar ved stuetemperatur i op til 6 dage som ikke-afpipetteret serum (i gelglas eller i glas uden tilsætning) eller som afpipetteret serum. Ved længere tids opbevaring skal serum fryses.
Analyseringshyppighed:Tre gange ugentligt
Referenceinterval:Normalmaterialet indbefatter 3562 raske personer i alderen 0 - 60 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]