hormlabvejl.regionh.dkhormlabvejl.regionh.dk Vækst & Reproduktion - Laboratorievejledning
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
 Laboratorievejledning
EPC00071   S-— Sexhormonbindende globulin EPC00071 
Synonymer:SHBG
Beskrivelse:SHBG er et plasma-glycoprotein, som primært syntetiseres i leveren. SHBG har et enkelt, højaffint bindingssted specifikt for steroidhormonerne. Kun kønshormoner, der ikke er bundet til SHBG, menes at være biologisk aktive. SHBG koncentrationen er således en bestemmende faktor for forholdet mellem frit, aktivt kønshormon og bundet kønshormon i cirkulation. Ved samtidig måling af testosteron vil "frit androgen index" beregnes som mol testosteron/mol SHBG x 100. Frit androgen index er et indirekte mål for mængden af ubundet, og dermed aktivt, testosteron i serum.
Bestemmelse af SHBG kan give vigtig information i udredningen af reproduktiv dysfunktion og manifestation af patologisk androgen aktivitet.

Prøvetagningsrør:Tørglas eller gelglas
 Prøver kan fremsendes alle ugens dage.
Præanalytisk (patient):Forberedelse af patient: Ingen kendte særlige forholdsregler.
Præanalytisk (prøve):Serumprøver er holdbare ved stuetemp. i op til 8 dage som afpipetteret serum, ved længere tids opbevaringskal serum fryses.
Analyseringshyppighed:To-fire gange ugentligt
Referenceinterval:Referencematerialet indbefatter ca. 800 normale børn og unge i alderen 5 - 20 år, der er undersøgt mht. højde, vægt og pubertetstrin, samt ca. 1700 voksne i alderen 20 - 80 år. Referencematerialet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Rigshospitalet,
Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Akkrediteret: Ja
  [Vis Datablad]